Geniş Dua Kartı-Ey Kalpleri Çeviren Allahım...

Elhamdülillahi rabbil-alemin. Vessalatü vessamu alaresulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Ey kalpleri çeviren Allahım, beni ve kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Senin rızana uygun şekilde yaşamayı nasib et. Bizleri biran bile nefsimizle baş başa bırakma.Nefsimizin emrinde gezenlerden eyleme.Ya rabbel-alemin, hakkımızda hayırlı olanı nasib et. İşlerimizi kolaylaştır.Önümüzdeki engelleri kaldır. Bizleri senin rızana uygun işlerde istihdam et. İslam dininin yücelmesinde, insanlığın maddeten ve manen bizleri istihdam eyle. Bütün bunlara bizleri muvaffak kıl.Allahım. Ya rabbi bilmediklerimizi bize bildir. Bildiklerimizle yaşamayı nasib et. Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden sana sığınırız. Sen bizleri koru Allahım. İlahi;beni,ana babamı, ailemi,evlatlarımı ve iman edenleri cehennem azabından ve dünyadaki kötülüklerden koru.Allahım , bizi Müslüman olarak vefat ettir ve cennette Salihlerde beraber eyle.İmanımızı yok etmeye çalışan şeytana fırsat verme. Şeytana karşı mağlup eyleme. Allahım, günahlara karşı,musibetlere karşı bizlere sabır ver, direnme gücü ver.İbadetleri terk etmeyen,ibadetlere sabırla devam eden kullarından eyle. Bizlere ibadetleri ihsan sırrıyla yapmayı nasib et. İbadetleri bize sevdir Allahım.Ya rabbi . Bizleri iman ve kur’an hizmetlerinden ayırma. Bizleri her zaman senin övdüğün cemaatinle eyle. Kur’an hizmetindeki büyüklerimizi başımızdan eksik etme. Onlara uzun ömür ver. Kur’an hizmetinde bulunan insanlar arasındaki muhabbeti artır. Onların arasına fitne sokma. Onları her türlü fitne ve kötülüklere karşı koru. Onlara hizmet etme aşkı ver. Onlara hizmetle dolu uzun ömür ver. Ecelleri geldiğinde onları şehit olarak yanına al Allahım.Dini için, vatanı ve millet için samimi olarak hizmet edenler üzerinde kurulan tuzakları boz Allahım. Ya rabbi onların önündeki engelleri kaldır, işlerini kolaylaştır.


 Allahım geçmiş ümmetlere merhamet ettiğin gibi bizlerede merhamet et, günahlarımızı bağışla,helak ettiğin milletler gibi bizleride helak etme. Ya rabbi bizlere kaldıramayacağımız yük yükleme. Kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etme. İmtihanı kazananlardan eyle. Bizleri başıboş bırakma. Bizlere adaletinle değil rahmetinle muamele et. Bizleri insi ve cinni şeylerin şerrinden koru. Günahlarımızı bağışla. Bizlere ibadet neşesi ver. İçimizi dışımız gibi, dışımızı içimiz gibi eyle. Bizleri söz ve fiil bütünlüğüne muvaffak kıl. Bilerek veya bilmeyerek hata ettiysek bizleri hesaba çekme. Yaptıklarımızdan ötürü yüzümüzü ak et. Bizim Efendimiz(sav) utandırma. Onu ümmetinin yaptıklarıyla sevindir. Dünyada çok çekti ahirette güldür Allahım. Onun şefaatinden bizleri mahrum etme. Ya Rabbi, idarecilerimize basiret ver. Onları adaletten ayırma. Onlara senin rızan istikametinden ayırma. Allahım acizliklten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten akli bedeni gücünü kaybedecek kadar çok yaşlanmaktan, katı kalplilikten, gaflete düşmekten, yoksulluktan, zelil ve miskin olmaktan, sana sığınırız. Fakirlikten, kafir olmaktan yalancılıktan, sapıklıktan, hakikate karşı gelmekten, münafıklıktan, sağırlıktan, dilsizlikten, hastalıklardan, deccalin fitnelerinden, kötü ölümden sana sığınırız. Sen bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi, kendisiyle dua edildiği zaman kabul ettiğin, kendisiyle istendiği zaman verdiğin, kendisiyle merhamet dilendiği zaman merhamet ettiğin, senin indinde kıymetli olanlar hürmetine dualarımızı geri çevirme. Ahrette bizleri Peygamberimizle beraber haşret. Bütün insanlara hidayet et. AMİN


NOT:Word dosyası aşağıdadır.İndirebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar