Fash Oyun - Araba Parketme

Flash Oyun -Pacman Oyna

Photoshop Desen İndir (Photoshop Pattern )

158 Tane Harika desen (pattern)...Buradan İndirin

Kendi E-Kartınızı kendiniz yapın

Aşağıdaki gibi bir e-kart yapmak için yapmanız gereken şey burdan photoshop dosyasını (.psd) indirip değişiklikleri yaptıktan sonra kaydedip göndermek istediğiniz kişiye gönderin.


TCP bağlantısının kulumu ve sonlandırılması

Bağlantı kurulumu:

TCP bir bağlantıyı oluşturmak için 3 değişik tokalaşma yöntemi kullanılır.Bir istemci sonucu ile bağlantı kurma girişiminde bulunmadan önce,sunucu bir portu bu bağlantının oluşabilmesi için istemciyle ilişkilendirmelidir.buna bağlantının pasif olarak açılması denir.Pasif bağlantının açılmasından hemen sonra istemci aktif bağlantıya geçer.Bir bağlanın kurulabilmesi için 3 çeşit tokalaşma olur.

· İstemci tarafından gerçekleştirilen aktif bağlantı sunucuya SYN gönderir.

· Sunucu cevap olarak SYN-ACR gönderir.

· Son olarak istemci sunucuya ACR gönderir.

Bu noktada hem istemci hem de sunucu bağlantı konusunda birbirlerini tanımış olurlar.

ÖRNEK:

1.İstemci bağlantıyı başlatmak için Synchronization(SYN bayrağım1 yapar)paketi gönderir. Her SYN paketi bir sıra numarası tutar. Sıra numarası 32 bitlik bir sayıdır ve TCP başlık kısmında yer alır. Bu bölümde sırra numarası x ile niteleyeceğiz.

2. diğer taraftaki makine paketleri alır ve sıra numarasını kaydeder (x) ve bir tanıma ve senkronizasyon ( Acknowlegment and Synchronization)

(SYN-ACK): Tanıma (kabul)sinyali(verisi) 32-bittir ve TCP başlık kısmındadır. Bu veri alamayı umduğu diğer paketin sıra numarasını tutar.

(x+1).host aynı zamanda dönüş oturumunuda başlatır. Bu içinde kendisinin başlangıç sıra numarası olan (y)barındıran bir tcp segmenti barındırır.

3. Başlangıç makinesı cevap olarak sıra numarası x+1 olan paketi ve sıra numarası göndericinin kinin bir fazlası oln (y+1) tanıma paketi gönderir.

Savunmasız Tarafı Kilitlenme:

Korsanların sahte ıp kullanarak üst üste SYN paketleri göndermeleri sunucunun sahte bağlantıların kaydını tutmak için çok fazla kaynak harcamasına sebep olur. Bu problemin önerilen çözümü SYN. Cookie ve Kriptolamada saklıdır.

Veri Aktarımı:

TCP ile UDP arasında birkaç önemli farklılıklar vardır.

· Düzenli veri aktarımı

· Kayıp paketlerin tekrar aktarımı

· Yenilenen paketlerin reddedilmesi

· Hatadan yoksun veri transferi

· Yığılma/Akış kontrolü

Verilerin Düzenli Aktarımı, Kayıp Paketlerin Tekrar Gönderilmesi, Yenilenen Paketlerin Reddedilmesi

Yukarıda bahsedilen 3 aşamalı el sıkışmadan ilk iki adımda her iki bilgisayar karşılıklı olarak bir başlangıç seri numarası (ISN-Initial Seguence Number ) birbirlerine gönderirler. Bu numara isteğe bağlı olarak seçilebilir. Bu numara karşılıklı veri gönderimlerinde oluşabilecek olan parçalanma veya sıra bozulmasından etkilenmesinden veri taşınması için byteların sıralarını belirler. Her byte taşınmasında sıra numarası artırılır.

Kavramsal olarak, her byte bir sıra numarası ile gönderilir ve alıcı veriyi aldığında, bunu belirtmek için bir ACK(kabul) sinyali gönderir. Gerçekte ne oluyor peki, sıra numarası alanına sıra numarası yerleştirilmiş ilk veri byte alıcı tarafından alındığında, diğer byte’i beklediğine dair bir onay bilgisi gönderir.

Örneğin: Eğer A bilgisayarı sıra numarası 100’den başlayan 4 byte’lik bir veri gönderirse, alıcı bu verileri düzgün olarak aldığını ve diğer paketteki verileri beklediğini belirtmek için geriye değeri 104 olan bir onay sinyali gönderir.104 değerinde bir onay sinyalinin gönderilmesi 100,101,102,103 nolu byteların aldığını gösterir. Eğer 102 nolu bir onay sinyali gönderilirse bu 100 ve 104 nolu byte’ların alındığı ve 102 ve 103 nolu byteların alınmadığını gösterir.

Bununla birlikte bazen paketler kaybolabilir. Örneğin 10 farklı pakette gönderilen 10.000 byte’tan gönderim sırasında kaybolduysa; gönderici 10.000 byte’ın hepsini tekrardan göndermek zorundadır. Alıcı 1000 ile 9.999 arasındaki byteların aldığını söyleyemez bunu yerine kaybolan ilk paketteki 0 ile 999 arasındaki byteların alamadığını söyleyebilir. Bu problemi halletmek için ’seçimli onay’ (Selectime Ack) sinyali seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek, basit TCP onayında olduğu gibi başarılı olarak alınan en son paketin sıra numarasını onaylamak yerine, paketlerin düzgün bir biçimde alınan farklı bloklarına onay verebilir. Her blok başlangıç ve sonuç sıra numaraları ile taşınır.” Yukarıdaki örneğe göre, alıcı sıra numarası 1000 ile 10000 arasında olan SACK seçeneği zorunlu değildir, sadece iki kısımda bunu destekliyorsa kullanılabilir. Bağlantı kurulum aşamasında karşılıklı olarak karara bağlanır. SACK kullanımı TCP başlığının seçimine bağlı bir bölümdür. SACK aynı zamanda SCTP de de kullanılır.

Hatasız veri transferi

Sıra numaraları ve onay sinyalleri yineleyen paketleri kaybolan paketlerin yeniden gönderilmesi gibi olumsuz durumları ortadan kaldırır ve düzenli bir veri transferine imkan saglar. Dogru bir transferi sağlayabilmek için check sun( kontrol) eklenmiştir. Yüksek oranda bit hatalarının muhtemel oldugu veri bağlantı katmanları ek olarak bağlantı hata düzeltme \bulma kapasitesini gerektirebilir. Eger TCP bügün tekrardan dizayn edilmilş olsaydı şu anda kullanılmakta olan kontrol yöntemi checksum’ un yerine 32 bitlik bir periyodik fazlalık kontrolü yüksek ihtimamli olarak olabilirdi. Zayıf checksum 2 katmanda bulunan TCPve IP nin kullandıgı en iyi tümleşik kontrolü veya CRC nin bir kısmını karşılayabilir. Bununla birlikte bu karşılama 16 bitlik TCP saglamasıfazlalık anlamına gelmez, Internet trafigi dikkatle incelenirse CRC korumalı paketler arasındaki atlamalardan kaynaklanan yazılım ve donanım hatalarının oldugu gözükür. İşte bu hataların cogunu 16 bitlik TCP sağlaması yakalamaktadır. Bu noktadan noktaya iletişimin bir prensibidir.

Yığılma kontrolü

TCP nin son parçası yığılma kontrolüdür. TCP yüksek performas saglamak ve ağ performansını ciddi derecede düşüren yığılmaların engellenmesi için pek çok sayıda mekanizma kullanmaktadır. Bu mekanizmalar tüm ağdaki veri akişını kontrol eder. Veri akışını yığılmayı teziklememesi için belli bir oranın altında tutulmasını sağlar.

Veri gönderi için onaylama gönderici tarafından , gönderici ve alıcı tarafından ağ şartlarının üstü kapalı şekilde yorumlanması için kullanır.

Bir zamanlayıcı ile birleştirilmiş TCP alıcı ve göndericileri veri akış özelliğini değiştirebilirler. Bu akış kotrolü genelde yıgılma kontrolü veya ağda yığılmaları önlemeyi temsil eder.

TCP nin modern uygulamaları iç içine geçmiş 4 algoritma barındırırlar. Yavaş- başlangıç_ yığılmalardan uzak , hızlı yeniden gönderim ve hızlı kurtarma.

TCP pencere boyutu

TCP alıcı pencere büyüklüğü alıcının bağlantı süresince tamamlayabilecegi veri boyutudur. Gönderici tarafı ilk etapda en fazla bu büyüklük kadar veri gönderebilir daha sonra alıcının alındı onayını ve pencereyi güncellendi göndermeyi keser ve devem sayacını çalıştırır. Devem sayacı TCP yi bir kilitlemeye karşı korur. Kilitleme göndericinin yeni pencere büyüklügünün güncellenmesini beklerken alıcının hiçbir veri göndermemesi durumunda meydana gelir. Devam sayacı sona erdiğinde alıcının onay paketiyle birlikte yeni pencere büyüklügünü ve TCP nin kilitlemeye maruz kalmaması için küçük bir veri paketi gönderir.

Pencere ölçeklendirme:

Yüksek bant genişliği sağlayan ağların daha etkin kullanımı için daha büyük TCP pencere büyüklüğü kullanılmalıdır.TCP pencere alanı veri akışını kontrol eder ve 2 ile 65.535 byte arasında değişen aralıktaki boyutlara sahiptir.Pencere büyüklüğünün aşılamadığı durumlarda ölçeklendirme faktörü kullanılır.İşte TCP pencere ölçeği

seçeneği en büyük pencere boyutunu 65.535’den 1GB’a kadar yükseltmek içn kulanılan bir seçenektir.Büyük boyutlarda pencer kullanımı TCP tuning adıverilen yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeli bir TCP’yi tanımlayan tekniklerin bir parçasıdır.

Pencere ölçeği seçeneği sadece 3 aşamalı yapılan tokalaşma sırasında kulanılabilir.Bu pencere ölçeği 16 bitlik pencere alanının kaç bit sola kaydırıldığını gösterir.Bu pencere seçeneği 0 ile 14 arasındaki değerlerde olabilir.

Çoğu yönlendirici ve güvenlik duvarı iletim esnasında pencere ölçeklendirme faktörünü yeniden yazar. Bu durum alıcı-gönderi taraflarında farklı farklı pencere büyüklüğüne sebep

olabilir. Sonuç ise çok yavaş ve istikrarsız bir ağ trafiğin ortaya çıkmasıdır.Bu problem kırık-bağlı yönlendiricilerin arkasındaki alıcı ve gönderici sitelerde görülebilir.

Bağlantının Sonlandırılması:

Bağlantı sonlandırma adımı genelde 4 aşamalı tokalaşmada kullanılır.Her bir bağlantıyı birbirinden bağımsız olarak sonlandırır.Bir nokta bağlantısını sonlandırmak isterse diğer taraftaki noktanın ACK ile onaylaması için bir FIN paketi gönderir.Bu yüzden, bağlantının sonlanması içinheruç noktadan bir çift FIN ve ACK segmenti gerekir.

Eğer bir uç bağlantıyı sonlandırdıysa fakat diğer ucu sonlandırmadıysa bağlantı “Yarı açık” bir şekil alır. Bu şekilde bir taraf sonlandırmayı yaptıysa bağlantı aracılığıyla veri gönderemez fakat diğer ise taraf veri gönderebilir.

3 aşamalı tokalaşmada bağlantı A ucunun FIN göndermesi ve B ucunun FIN+ACK ile onaylaması ile sonlanabilir. Ve bu genelde kullanılan bir metoddur.

İki ucun aynı anda FIN göndermesi ile sonlandırma olabilir.Bu durum FIN/ACK sıralamasının iki yönde aynı anda geçekleşmesiyle 2 aşamalı tokalaşmada olabilir.

TCP iletişim kurallarının çalışması

İletişim Kuralının Çalışması

TCP geleneksel eşdeğeri olarak bilinen UDP den şu açıdan farklıdır. UDP, paketleri hemen göndermeye başlarken, TCP verileri göndermeden önce bazı işlemler yapar. TCP bağlantıları üç adımdan oluşur.

· Bağlantı kurulumu

· Veri aktarımı

· Bağlantının sonlandırılması

Bu üç adımı açıklamadan önce, diğer uçtaki son nokta veya internet soketi bağlantısının değişik durumlarını not alalım.

1. LİSTEN

2. SYN-SENT

3. SYN-RECEIVED

4. ESTABLİSHED

5. FIN-WAİT 1

6. FİN-WAİT 2

7. CLOSE WAİT

8. CLOSİNG,

9. LAST-ACK

10. TİME-WAİT

11. CLOSED

LİSTEN: Uzaktaki bir TCP veya Port tarafından gönderilecek bağlantı sistemini beklemeyi temsil eder.

SYN-SENT: uzaktaki TCP nın SYN ve ACK bayraklarını kurmak için geriye bir TCP paketi göndermesinin beklenmesi.

SYN-RECEIVED: uzaktaki TCP ye geri gönderdiği verinin ulaştığına dair bilgilendirme sinyalinin gönderilmesinin beklenmesi.

ESTABLİSHED: Portların veri alıp göndermeye hazır olduğunu gösterir.

TİME-WAİT: Uzaktaki TCP nin bağlantı sonlandırma isteğinin cevabını alması için geçmesi gereken süre.

TCP Nedir?

NEDEN TCP?
İnternet Protokolü(İP)paket adı verilen bilgi gruplarının değişimi üzerine kurulmuştur. Paketler başlık ve gövdeyi ihtiva eden bir dizi bytettır.Başlık paketlerin nereye gideceğini tanımlar,internette paketlerin paketlerin geçtiği yönlendiriciler paketin hedefine varabilmesi için başlığa bakarak yönlendirme yapar.Gövde ise uygulama verilerini içerir.
Normal olmayan bir yığılma durumunda IP protokolü paketleri reddeder.Çünkü iki ardışık paketin internet üzerinde farklı yollardan hedefe ulaşırsa sıralamaları yanlış olur.
TCP protokolünün yazılım kütüphaneleri IP protokolünü kullanarak uygulamalara,basit arayüz sağlar,uygulamaların çoğu temel paket yapılarını gizler,düzensiz paketleri yeniden düzenler,ağ yığılmalarını önler,daha önceden reddedilmiş olan paketleri tekrar gönderir.
Bu yüzden TCP çoğu uygulama yazımını ciddi oranda basitleştirmiştir.
TCP’nin Uygulanabilirliği
TCP içindeWWW.E-mail,FTP,Secure Shell ve bazı medya akış programlarınında bulunduğu çoğu uygulama ve uygulama protokolü tarafından kullanılır.
TCP bazen düzensiz paketlerini beklerken veya kayıp paketleri yeniden gönderirken uzun zaman gecikmelerine maruz kalır bu yüzden TCP teslimatları zamana bağımlı olarak değil veri bütünlüğüne yönelik yapmak üzere iyileştirilmiştir.
Bu yüzden IP üzerinden ses ve görüntü paylaşımı için TCP uygun olmayabilir.
Bu tip uygulamalar için TCP yerine UDP(User Datagram Protokol-Kullanıcı veri bloğu iletişim kuralı)üzerinden çalışan RTP(Real-time transport protokol)kullanılması tavsiye edilir
TCP Kullanımı :Uygulamalar herhangi bir ağ üzerindeki bir bilgisayarlardan başka birine bağlantı oluşturabilirler.Oluşturdukları bu bağlantı üzerinden akış soketlerini kullanarak karşılıklı olarak veri gönderip alabilirler.TCP eşzamanlı uygulamalar tarafından gönderilen çoklu verileri ayrıştırabilir.
İnternet iletişim kuralı paketinde,TCP ortalarlarda bir yerdedir.Yani İnternet protokol katmanı ile uygulama katmanının arasındadır.Uygulamalar genelde boruya benzergüvenilir bir hatta ihtiyaç duyarlar.İnternet iletişim kuralı (İP) iyi bir veri akışı sunamazken sadece best effort delivery(en iyi teslim etme işi )ne tercihen kullanılır.TCP basit bir OSI modelinin taşıma katmanının işini yapar. İnternet iletişim kurallarının diger taşıma katmanları ise UDP veSCTP dir.
Uygulamalar TCP ye network üzerinde istenilen bir noktaya teslim edilmek üzere arka arkaya 8 bitlik veriler gönderir,daha sonra TCPbu verileri network üzerinde taşınabilecek maksimum büyüklükte parçalara böler. Enson haldeki veriler diğer uçtaki noktanın TCP modüle teslim edilmek üzere TCP tarafından İnternet protokolüne aktarılır.
Her pakete diğer tarafa tam ve doğru sıra ile ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol için sıra numarası verilir. Verilen bu sıra numaralarına göre TCP veri kaybı olup olmadığını kontrol eder.Uzak taraftaki TCP modülü paketlerin alındığına dair ACK (acknovledgment-Kabul tanıma)sinyali gönderiri.eğer ortalama bir gidiş-dönüş süresinde gönderici tarafındaki TCP modülüne ACK sinyali ulaşmamışsa, bu modüldeki zamanlayıcı zaman aşımı sinyali oluşturur ve muhtemel bir veri kaybına karşılık olarak bu paketler tekrar dan gönderilir.TCP aynı zamanda hiçbir byte’ın bozulmadan ulaşabilmesi için checksum (bütünlük doğrulayıcı )üretir.bu gönderici tarafından herbir veri kümesi gönderilmeden önce üretilir.ve alıcı tarafından kontrol edilir.

MAC adresi nedir?

MAC kelimesi (Media Access Control) kelimelerinin ilk harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.En basit ifadesiyle bilgisayarınızın ethernet kartının adresidir.Bu adres değişmeyen bir adrestir.
Bu adres 6 byte'tan (8'li-Oktet) oluşan bir sayılar topluluğudur.Bu 6 byte'ın 3 byte'ı üretici firmanın tanıtıcı kodu kalan diğer 3 byte'ı ise bilgisayarımızın adresidir.

Bilgisayarımın MAC adresini nasıl öğrenebilirim? MAC aderesnizi öğrenmek için Başlat-Komut İstemi adımlarını izleyin veya Başlat-Çalıştır kısmına CMD yazıp onaylayın.Komut isteminde "ipconfig/all" komutunu yazıp onaylarsanız karşınıza çıkan sonuçlarda gösterilen Fiziksel Adres (Physical Address) sizin MAC adresinizdir.

Aşağıda Üreti Firma Kodları verilmiştir.

000001 SuperLAN-2U
000002 BBN (was internal usage only, no longer used)
000009 powerpipes?
00000C Cisco
00000E Fujitsu
00000F NeXT
000010 Hughes LAN Systems (formerly Sytek)
000011 Tektronix
000015 Datapoint Corporation
000018 Webster Computer Corporation Appletalk/Ethernet Gateway
00001A AMD (?)
00001B Novell (now Eagle Technology)
00001C JDR Microdevices generic, NE2000 drivers
00001D Cabletron
00001F Cryptall Communications Corp.
000020 DIAB (Data Intdustrier AB)
000021 SC&C (PAM Soft&Hardware also reported)
000022 Visual Technology
000023 ABB Automation AB, Dept. Q
000024 Olicom
000029 IMC
00002A TRW
00002C NRC - Network Resources Corporation - MultiGate Hub1+, Hub2, etc
000032 GPT Limited (reassigned from GEC Computers Ltd)
000037 Oxford Metrics Ltd
00003B Hyundai/Axil Sun clones
00003C Auspex
00003D AT&T
00003F Syntrex Inc
000044 Castelle
000046 ISC-Bunker Ramo, An Olivetti Company
000048 Epson
000049 Apricot Ltd.
00004B APT -ICL also reported
00004C NEC Corporation
00004F Logicraft 386-Ware P.C. Emulator
000051 Hob Electronic Gmbh & Co. KG
000052 Optical Data Systems
000055 AT&T
000058 Racore Computer Products Inc
00005A SK (Schneider & Koch in Europe and Syskonnect outside of Europe)
00005A Xerox 806 (unregistered)
00005B Eltec
00005D RCE
00005E U.S. Department of Defense (IANA)
00005F Sumitomo
000061 Gateway Communications
000062 Honeywell
000063 Hewlett-Packard LanProbe
000064 Yokogawa Digital Computer Corp
000065 Network General
000066 Talaris
000068 Rosemount Controls
000069 Concord Communications, Inc (although someone said Silicon Graphics)
00006B MIPS
00006D Case
00006E Artisoft, Inc.
00006F Madge Networks Ltd. Token-ring adapters
000073 DuPont
000075 Bell Northern Research (BNR)
000077 Interphase [Used in other systems, e.g. MIPS, Motorola]
000078 Labtam Australia
000079 Networth Incorporated [bought by Compaq, used in Netelligent series]
00007A Ardent
00007B Research Machines
00007D Cray Research Superservers,Inc [Also Harris (3M) (old)]
00007E NetFRAME multiprocessor network servers
00007F Linotype-Hell AG Linotronic typesetters
000080 Cray Communications (formerly Dowty Network Services) [Also shows as "Harris (3M) (new)" and/or "Imagen(?)" elsewhere]
000081 Synoptics
000083 Tadpole Technology [had Optical Data Systems which is wrong according to both]
000084 Aquila (?), ADI Systems Inc.(?)
000086 Gateway Communications Inc. (then Megahertz & now 3com)
000087 Hitachi
000089 Cayman Systems Gatorbox
00008A Datahouse Information Systems
00008E Solbourne(?), Jupiter(?) (I've had confirming mail on Solbourne)
000092 Unisys, Cogent (both reported)
000093 Proteon
000094 Asante MAC
000095 Sony/Tektronix
000097 Epoch
000098 Cross Com
000099 Memorex Telex Corporations
00009F Ameristar Technology
0000A0 Sanyo Electronics
0000A2 Wellfleet
0000A3 Network Application Technology (NAT)
0000A4 Acorn
0000A5 Compatible Systems Corporation
0000A6 Network General (internal assignment, not for products)
0000A7 Network Computing Devices (NCD) X-terminals
0000A8 Stratus Computer, Inc.
0000A9 Network Systems
0000AA Xerox Xerox machines
0000AC Conware Netzpartner [had Apollo, claimed incorrect]
0000AE Dassault Automatismes et Telecommunications
0000AF Nuclear Data Acquisition Interface Modules (AIM)
0000B0 RND (RAD Network Devices)
0000B1 Alpha Microsystems Inc.
0000B3 CIMLinc
0000B4 Edimax
0000B5 Datability Terminal Servers
0000B6 Micro-matic Research
0000B7 Dove Fastnet
0000BB TRI-DATA Systems Inc. Netway products, 3274 emulators
0000BC Allen-Bradley
0000C0 Western Digital now SMC (Std. Microsystems Corp.)
0000C1 Olicom A/S
0000C5 Farallon Computing Inc
0000C6 HP Intelligent Networks Operation (formerly Eon Systems)
0000C8 Altos
0000C9 Emulex Terminal Servers, Print Servers
0000CA LANcity Cable Modems (now owned by BayNetworks)
0000CC Densan Co., Ltd.
0000CD Industrial Research Limited
0000D0 Develcon Electronics, Ltd.
0000D1 Adaptec, Inc. "Nodem" product
0000D2 SBE Inc
0000D3 Wang Labs
0000D4 PureData
0000D7 Dartmouth College (NED Router)
0000D8 old Novell NE1000's (before about 1987?) (also 3Com)
0000DD Gould
0000DE Unigraph
0000E1 Hitachi (laptop built-in)
0000E2 Acer Counterpoint
0000E3 Integrated Micro Products Ltd
0000E4 mips?
0000E6 Aptor Produits De Comm Indust
0000E8 Accton Technology Corporation
0000E9 ISICAD, Inc.
0000ED April
0000EE Network Designers Limited [also KNX Ltd, a former division]
0000EF Alantec (now owned by ForeSystems)
0000F0 Samsung
0000F2 Spider Communications (Montreal, not Spider Systems)
0000F3 Gandalf Data Ltd. - Canada
0000F4 Allied Telesis, Inc.
0000F6 A.M.C. (Applied Microsystems Corp.)
0000F8 DEC
0000FB Rechner zur Kommunikation
0000FD High Level Hardware (Orion, UK)
0000FF Camtec Electronics (UK) Ltd.
000102 BBN (Bolt Beranek and Newman, Inc.) internal usage (not registered)
000143 IEEE 802
000150 Megahertz (now 3com) modem
000163 NDC (National Datacomm Corporation)
000168 W&G (Wandel & Goltermann) [incorrect according to W&G]
0001C8 Thomas Conrad Corp.
0001FA Compaq (PageMarq printers)
000204 Novell NE3200
000205 Hamilton (Sparc Clones)
000216 ESI (Extended Systems, Inc) print servers
000288 Global Village (PCcard in Mac portable)
0003C6 Morning Star Technologies Inc
000400 Lexmark (Print Server)
0004AC IBM PCMCIA Ethernet adapter.
000502 Apple (PCI bus Macs)
00059A PowerComputing (Mac clone)
0005A8 PowerComputing Mac clones
00060D Hewlett-Packard JetDirect token-ring interfaces
000629 IBM RISC6000 system
00067C Cisco
0006C1 Cisco
000701 Racal-Datacom
00070D Cisco 2511 Token Ring
000852 Technically Elite Concepts
000855 Fermilab
0008C7 Compaq
001007 Cisco Systems Catalyst 1900
00100B Cisco Systems
00100D Cisco Systems Catalyst 2924-XL
001011 Cisco Systems Cisco 75xx
00101F Cisco Systems Catalyst 2901
001029 Cisco Systems Catalyst 5000
00102F Cisco Systems Cisco 5000
00104B 3Com 3C905-TX PCI
00105A 3Com Fast Etherlink XL in a Gateway 2000
001060 Billington Novell NE200 Compatible
001079 Cisco 5500 Router
00107A Ambicom (was Tandy?)
00107B Cisco Systems
001083 HP-UX E 9000/889
0010A4 Xircom RealPort 10/100 PC Card
0010A6 Cisco
0010D7 Argosy EN 220 Fast Ethernet PCMCIA
0010F6 Cisco
001700 Kabel
002000 Lexmark (Print Server)
002005 simpletech
002008 Cable & Computer Technology
00200C Adastra Systems Corp
002011 Canopus Co Ltd
002017 Orbotech
002018 Realtek
00201A Nbase
002025 Control Technology Inc (Industrial Controls and Network Interfaces)
002028 Bloomberg
002029 TeleProcessing CSU/DSU (now owned by ADC/Kentrox)
00202B ATML (Advanced Telecommunications Modules, Ltd.)
002035 IBM (International Business Machines) mainframes, Etherjet printers
002036 BMC Software
002042 Datametrics Corp
002045 SolCom Systems Limited
002048 Fore Systems Inc
00204B Autocomputer Co Ltd
00204C Mitron Computer Pte Ltd
002056 Neoproducts
002061 Dynatech Communications Inc
002063 Wipro Infotech Ltd
002066 General Magic Inc
002067 Node Runner Inc
00206B Minolta Co., Ltd Network printers
002078 Runtop Inc
002085 3COM SuperStack II UPS management module
00208A Sonix Communications Ltd
00208B Focus Enhancements
00208C Galaxy Networks Inc
002094 Cubix Corporation
0020A5 Newer Technology
0020A6 Proxim Inc
0020A7 Pairgain Technologies, Inc.
0020AF 3COM Corporation
0020B2 CSP (Printline Multiconnectivity converter)
0020B6 Agile Networks Inc
0020B9 Metricom, Inc.
0020C5 Eagle NE2000
0020C6 NECTEC
0020D0 Versalynx Corp. "The One Port" terminal server
0020D2 RAD Data Communications Ltd
0020D3 OST (Ouet Standard Telematique)
0020D8 NetWave
0020DA Xylan
0020DC Densitron Taiwan Ltd
0020E0 PreMax PE-200 (PCMCIA NE2000-clone card, sold by InfoExpress)
0020E5 Apex Data
0020EE Gtech Corporation
0020F6 Net Tek & Karlnet Inc
0020F8 Carrera Computers Inc
0020FC Matrox
004001 Zero One Technology Co Ltd (ZyXEL?)
004005 TRENDware International Inc.; Linksys; Simple Net; all three reported
004009 Tachibana Tectron Co Ltd
00400B Crescendo (now owned by Cisco)
00400C General Micro Systems, Inc.
00400D LANNET Data Communications
004010 Sonic Mac Ethernet interfaces
004011 Facilities Andover Environmental Controllers
004013 NTT Data Communication Systems Corp
004014 Comsoft Gmbh
004015 Ascom
004017 XCd XJet - HP printer server card
00401C AST Pentium/90 PC (emulating AMD EISA card)
00401F Colorgraph Ltd
004020 Pilkington Communication
004023 Logic Corporation
004025 Molecular Dynamics
004026 Melco Inc
004027 SMC Massachusetts [Had:Sigma (?), maybe the "S"?]
004028 Netcomm
00402A Canoga-Perkins
00402B TriGem
00402F Xlnt Designs Inc (XDI)
004030 GK Computer
004032 Digital Communications
004033 Addtron Technology Co., Ltd.
004036 TribeStar
004039 Optec Daiichi Denko Co Ltd
00403C Forks, Inc.
004041 Fujikura Ltd.
004043 Nokia Data Communications
004048 SMD Informatica S.A.
00404C Hypertec Pty Ltd.
00404D Telecomm Techniques
00404F Space & Naval Warfare Systems
004050 Ironics, Incorporated
004052 Star Technologies Inc
004053 Datum [Bancomm Division] TymServe 2000
004054 Thinking Machines Corporation
004057 Lockheed-Sanders
004059 Yoshida Kogyo K.K.
00405B Funasset Limited
00405D Star-Tek Inc
004066 Hitachi Cable, Ltd.
004067 Omnibyte Corporation
004068 Extended Systems
004069 Lemcom Systems Inc
00406A Kentek Information Systems Inc
00406E Corollary, Inc.
00406F Sync Research Inc
004072 Applied Innovation
004074 Cable and Wireless
004076 AMP Incorporated
004078 Wearnes Automation Pte Ltd
00407F Agema Infrared Systems AB
004082 Laboratory Equipment Corp
004085 SAAB Instruments AB
004086 Michels & Kleberhoff Computer
004087 Ubitrex Corporation
004088 Mobuis NuBus (Mac) combination video/EtherTalk
00408A TPS Teleprocessing Sys. Gmbh
00408C Axis Communications AB
00408E CXR/Digilog
00408F WM-Data Minfo AB
004090 Ansel Communications PC NE2000 compatible twisted-pair ethernet cards
004091 Procomp Industria Eletronica
004092 ASP Computer Products, Inc.
004094 Shographics Inc
004095 Eagle Technologies [UMC also reported]
004096 Telesystems SLW Inc
00409A Network Express Inc
00409C Transware
00409D DigiBoard Ethernet-ISDN bridges
00409E Concurrent Technologies Ltd.
00409F Lancast/Casat Technology Inc
0040A4 Rose Electronics
0040A6 Cray Research Inc.
0040AA Valmet Automation Inc
0040AD SMA Regelsysteme Gmbh
0040AE Delta Controls, Inc.
0040AF Digital Products, Inc. (DPI).
0040B4 3COM K.K.
0040B5 Video Technology Computers Ltd
0040B6 Computerm Corporation
0040B9 MACQ Electronique SA
0040BD Starlight Networks Inc
0040C1 Bizerba-Werke Wilheim Kraut
0040C2 Applied Computing Devices
0040C3 Fischer and Porter Co.
0040C5 Micom Communications Corp.
0040C6 Fibernet Research, Inc.
0040C7 Danpex Corporation
0040C8 Milan Technology Corp.
0040CC Silcom Manufacturing Technology Inc
0040CF Strawberry Tree Inc
0040D0 DEC/Compaq
0040D2 Pagine Corporation
0040D4 Gage Talker Corp.
0040D7 Studio Gen Inc
0040D8 Ocean Office Automation Ltd
0040DC Tritec Electronic Gmbh
0040DF Digalog Systems, Inc.
0040E1 Marner International Inc
0040E2 Mesa Ridge Technologies Inc
0040E3 Quin Systems Ltd
0040E5 Sybus Corporation
0040E7 Arnos Instruments & Computer
0040E9 Accord Systems, Inc.
0040EA PlainTree Systems Inc
0040ED Network Controls International Inc
0040F0 Micro Systems Inc
0040F1 Chuo Electronics Co., Ltd.
0040F4 Cameo Communications, Inc.
0040F5 OEM Engines
0040F6 Katron Computers Inc
0040F9 Combinet
0040FA Microboards Inc
0040FB Cascade Communications Corp.
0040FD LXE
0040FF Telebit Corporation Personal NetBlazer
004854 Digital SemiConductor 21143/2 based 10/100
004F49 Realtek
004F4B Pine Technology Ltd.
005004 3com 3C90X
00500F Cisco
00504D Repotec Group
00504E UMC UM9008 NE2000-compatible ISA Card for PC
005050 Cisco
005069 PixStream Incorporated
0050BD Cisco
0050E2 Cisco
005500 Xerox
006008 3Com 3Com PCI form factor 3C905 TX board
006009 Cisco Catalyst 5000 Ethernet switch
006025 Active Imaging Inc.
00602F Cisco
006030 VillageTronic used on Amiga
00603E Cisco 100Mbps interface
006047 Cisco
00604E Cycle Computer (Sun MotherBoard Replacements)
006052 Realtek (RTL 8029 == PCI NE2000)
00605C Cisco
006067 Acer Lan
006070 Cisco routers (2524 and 4500)
006083 Cisco Systems, Inc. 3620/3640 routers
00608C 3Com (1990 onwards)
006094 AMD PCNET PCI
006097 3Com
0060B0 Hewlett-Packard
0060F5 Phobos FastEthernet for Unix WS
008000 Multitech Systems Inc
008001 Periphonics Corporation
008004 Antlow Computers, Ltd.
008005 Cactus Computer Inc.
008006 Compuadd Corporation
008007 Dlog NC-Systeme
008009 Jupiter Systems (older MX-600 series machines)
00800D Vosswinkel FU
00800F SMC (Standard Microsystem Corp.)
008010 Commodore
008012 IMS Corp. IMS failure analysis tester
008013 Thomas Conrad Corp.
008015 Seiko Systems Inc
008016 Wandel & Goltermann
008017 PFU
008019 Dayna Communications "Etherprint" product
00801A Bell Atlantic
00801B Kodiak Technology
00801C Cisco
008021 Newbridge Networks Corporation
008023 Integrated Business Networks
008024 Kalpana
008026 Network Products Corporation
008029 Microdyne Corporation
00802A Test Systems & Simulations Inc
00802C The Sage Group PLC
00802D Xylogics, Inc. Annex terminal servers
00802E Plexcom, Inc.
008033 Formation (?)
008034 SMT-Goupil
008035 Technology Works
008037 Ericsson Business Comm.
008038 Data Research & Applications
00803B APT Communications, Inc.
00803D Surigiken Co Ltd
00803E Synernetics
00803F Hyundai Electronics
008042 Force Computers
008043 Networld Inc
008045 Matsushita Electric Ind Co
008046 University of Toronto
008048 Compex, used by Commodore and DEC at least
008049 Nissin Electric Co Ltd
00804C Contec Co., Ltd.
00804D Cyclone Microsystems, Inc.
008051 ADC Fibermux
008052 Network Professor
008057 Adsoft Ltd
00805A Tulip Computers International BV
00805B Condor Systems, Inc.
00805C Agilis(?)
00805F Compaq Computer Corporation
008060 Network Interface Corporation
008062 Interface Co.
008063 Richard Hirschmann Gmbh & Co
008064 Wyse
008067 Square D Company
008069 Computone Systems
00806A ERI (Empac Research Inc.)
00806B Schmid Telecommunication
00806C Cegelec Projects Ltd
00806D Century Systems Corp.
00806E Nippon Steel Corporation
00806F Onelan Ltd
008071 SAI Technology
008072 Microplex Systems Ltd
008074 Fisher Controls
008079 Microbus Designs Ltd
00807B Artel Communications Corp.
00807C FiberCom
00807D Equinox Systems Inc
008082 PEP Modular Computers Gmbh
008086 Computer Generation Inc.
008087 Okidata
00808A Summit (?)
00808B Dacoll Limited
00808C Netscout Systems (formerly Frontier Software Development)
00808D Westcove Technology BV
00808E Radstone Technology
008090 Microtek International Inc
008092 Japan Computer Industry, Inc.
008093 Xyron Corporation
008094 Sattcontrol AB
008096 HDS (Human Designed Systems) X terminals
008098 TDK Corporation
00809A Novus Networks Ltd
00809B Justsystem Corporation
00809D Datacraft Manufactur'g Pty Ltd
00809F Alcatel Business Systems
0080A1 Microtest
0080A3 Lantronix (see also 0800A3)
0080A6 Republic Technology Inc
0080A7 Measurex Corp
0080AD CNet Technology Used by Telebit (among others)
0080AE Hughes Network Systems
0080AF Allumer Co., Ltd.
0080B1 Softcom A/S
0080B2 NET (Network Equipment Technologies)
0080B6 Themis corporation
0080BA Specialix (Asia) Pte Ltd
0080C0 Penril Datability Networks
0080C2 IEEE 802.1 Committee
0080C6 Soho
0080C7 Xircom, Inc.
0080C8 D-Link (also Solectek Pocket Adapters, and LinkSys PCMCIA)
0080C9 Alberta Microelectronic Centre
0080CE Broadcast Television Systems
0080D0 Computer Products International
0080D3 Shiva Appletalk-Ethernet interface
0080D4 Chase Limited
0080D6 Apple Mac Portable(?)
0080D7 Fantum Electronics
0080D8 Network Peripherals
0080DA Bruel & Kjaer
0080E0 XTP Systems Inc
0080E3 Coral (?)
0080E7 Lynwood Scientific Dev Ltd
0080EA The Fiber Company
0080F0 Kyushu Matsushita Electric Co
0080F1 Opus
0080F3 Sun Electronics Corp
0080F4 Telemechanique Electrique
0080F5 Quantel Ltd
0080F7 Zenith Communications Products
0080FB BVM Limited
0080FE Azure Technologies Inc
009004 3Com
009027 Intel
0090B1 Cisco
00902B Cisco Ethernet Switches and Light Streams
009086 Cisco
009092 Cisco
0090AB Cisco
0090B1 Cisco
0090F2 Cisco Ethernet Switches and Light Streams
00A000 Bay Networks Ethernet switch
00A00C Kingmax Technology Inc. PCMCIA card
00A024 3com
00A040 Apple (PCI Mac)
00A04B Sonic Systems Inc. EtherFE 10/100 PCI for Mac or PC
00A073 Com21
00A083 Intel
00A092 Intermate International [LAN printer interfaces]
00A0AE Network Peripherals, Inc.
00A0C8 Adtran, Inc.
00A0C9 Intel (PRO100B and PRO100+) [used on Cisco PIX firewall among others]
00A0CC Lite-On (used by MacSense in Adapter for Mac, also seen in PCs)
00A0D1 National Semiconductor [COMPAQ Docking Station]
00A0D2 Allied Telesyn
00AA00 Intel
00B0D0 Computer Products International
00C000 Lanoptics Ltd
00C001 Diatek Patient Managment
00C002 Sercomm Corporation
00C003 Globalnet Communications
00C004 Japan Business Computer Co.Ltd
00C005 Livingston Enterprises Inc Portmaster (OEMed by Cayman)
00C006 Nippon Avionics Co Ltd
00C007 Pinnacle Data Systems Inc
00C008 Seco SRL
00C009 KT Technology (s) Pte Inc
00C00A Micro Craft
00C00B Norcontrol A.S.
00C00C ARK PC Technology, Inc.
00C00D Advanced Logic Research Inc
00C00E Psitech Inc
00C00F QNX Software Systems Ltd. [also Quantum Software Systems Ltd]
00C011 Interactive Computing Devices
00C012 Netspan Corp
00C013 Netrix
00C014 Telematics Calabasas
00C015 New Media Corp
00C016 Electronic Theatre Controls
00C017 Fluke
00C018 Lanart Corp
00C01A Corometrics Medical Systems
00C01B Socket Communications
00C01C Interlink Communications Ltd.
00C01D Grand Junction Networks, Inc. (Cisco Catalyst also reported)
00C01F S.E.R.C.E.L.
00C020 Arco Electronic, Control Ltd.
00C021 Netexpress
00C023 Tutankhamon Electronics
00C024 Eden Sistemas De Computacao SA
00C025 Dataproducts Corporation
00C027 Cipher Systems, Inc.
00C028 Jasco Corporation
00C029 Kabel Rheydt AG
00C02A Ohkura Electric Co
00C02B Gerloff Gesellschaft Fur
00C02C Centrum Communications, Inc.
00C02D Fuji Photo Film Co., Ltd.
00C02E Netwiz
00C02F Okuma Corp
00C030 Integrated Engineering B. V.
00C031 Design Research Systems, Inc.
00C032 I-Cubed Limited
00C033 Telebit Corporation
00C034 Dale Computer Corporation
00C035 Quintar Company
00C036 Raytech Electronic Corp
00C039 Silicon Systems
00C03B Multiaccess Computing Corp
00C03C Tower Tech S.R.L.
00C03D Wiesemann & Theis Gmbh
00C03E Fa. Gebr. Heller Gmbh
00C03F Stores Automated Systems Inc
00C040 ECCI
00C041 Digital Transmission Systems
00C042 Datalux Corp.
00C043 Stratacom
00C044 Emcom Corporation
00C045 Isolation Systems Inc
00C046 Kemitron Ltd
00C047 Unimicro Systems Inc
00C048 Bay Technical Associates
00C049 US Robotics Total Control (tm) NETServer Card
00C04D Mitec Ltd
00C04E Comtrol Corporation
00C04F Dell
00C050 Toyo Denki Seizo K.K.
00C051 Advanced Integration Research
00C055 Modular Computing Technologies
00C056 Somelec
00C057 Myco Electronics
00C058 Dataexpert Corp
00C059 Nippondenso Corp
00C05B Networks Northwest Inc
00C05C Elonex PLC
00C05D L&N Technologies
00C05E Vari-Lite Inc
00C060 ID Scandinavia A/S
00C061 Solectek Corporation
00C063 Morning Star Technologies Inc May be miswrite of 0003C6
00C064 General Datacomm Ind Inc
00C065 Scope Communications Inc
00C066 Docupoint, Inc.
00C067 United Barcode Industries
00C068 Philp Drake Electronics Ltd
00C069 California Microwave Inc
00C06A Zahner-Elektrik Gmbh & Co KG
00C06B OSI Plus Corporation
00C06C SVEC Computer Corp
00C06D Boca Research, Inc.
00C06F Komatsu Ltd
00C070 Sectra Secure-Transmission AB
00C071 Areanex Communications, Inc.
00C072 KNX Ltd
00C073 Xedia Corporation
00C074 Toyoda Automatic Loom Works Ltd
00C075 Xante Corporation
00C076 I-Data International A-S
00C077 Daewoo Telecom Ltd
00C078 Computer Systems Engineering
00C079 Fonsys Co Ltd
00C07A Priva BV
00C07B Ascend Communications ISDN bridges/routers
00C07D RISC Developments Ltd
00C07F Nupon Computing Corp
00C080 Netstar Inc
00C081 Metrodata Ltd
00C082 Moore Products Co
00C084 Data Link Corp Ltd
00C085 Canon
00C086 The Lynk Corporation
00C087 UUNET Technologies Inc
00C089 Telindus Distribution
00C08A Lauterbach Datentechnik Gmbh
00C08B RISQ Modular Systems Inc
00C08C Performance Technologies Inc
00C08D Tronix Product Development
00C08E Network Information Technology
00C08F Matsushita Electric Works, Ltd.
00C090 Praim S.R.L.
00C091 Jabil Circuit, Inc.
00C092 Mennen Medical Inc
00C093 Alta Research Corp.
00C095 Znyx (Network Appliance); Jupiter Systems (MX-700); Apple (G3) all seen
00C096 Tamura Corporation
00C097 Archipel SA
00C098 Chuntex Electronic Co., Ltd.
00C09B Reliance Comm/Tec, R-Tec Systems Inc
00C09C TOA Electronic Ltd
00C09D Distributed Systems Int'l, Inc.
00C09F Quanta Computer Inc
00C0A0 Advance Micro Research, Inc.
00C0A1 Tokyo Denshi Sekei Co
00C0A2 Intermedium A/S
00C0A3 Dual Enterprises Corporation
00C0A4 Unigraf OY
00C0A7 SEEL Ltd
00C0A8 GVC Corporation
00C0A9 Barron McCann Ltd
00C0AA Silicon Valley Computer
00C0AB Jupiter Technology Inc
00C0AC Gambit Computer Communications
00C0AD Computer Communication Systems
00C0AE Towercom Co Inc DBA PC House
00C0B0 GCC Technologies,Inc.
00C0B2 Norand Corporation
00C0B3 Comstat Datacomm Corporation
00C0B4 Myson Technology Inc
00C0B5 Corporate Network Systems Inc
00C0B6 Meridian Data Inc
00C0B7 American Power Conversion Corp
00C0B8 Fraser's Hill Ltd.
00C0B9 Funk Software Inc
00C0BA Netvantage
00C0BB Forval Creative Inc
00C0BD Inex Technologies, Inc.
00C0BE Alcatel - Sel
00C0BF Technology Concepts Ltd
00C0C0 Shore Microsystems Inc
00C0C1 Quad/Graphics Inc
00C0C2 Infinite Networks Ltd.
00C0C3 Acuson Computed Sonography
00C0C4 Computer Operational
00C0C5 SID Informatica
00C0C6 Personal Media Corp
00C0C8 Micro Byte Pty Ltd
00C0C9 Bailey Controls Co
00C0CA Alfa, Inc.
00C0CB Control Technology Corporation
00C0CD Comelta S.A.
00C0D0 Ratoc System Inc
00C0D1 Comtree Technology Corporation (EFA also reported)
00C0D2 Syntellect Inc
00C0D4 Axon Networks Inc
00C0D5 Quancom Electronic Gmbh
00C0D6 J1 Systems, Inc.
00C0D9 Quinte Network Confidentiality Equipment Inc
00C0DB IPC Corporation (Pte) Ltd
00C0DC EOS Technologies, Inc.
00C0DE ZComm Inc
00C0DF Kye Systems Corp
00C0E1 Sonic Solutions
00C0E2 Calcomp, Inc.
00C0E3 Ositech Communications Inc
00C0E4 Landis & Gyr Powers Inc
00C0E5 GESPAC S.A.
00C0E6 TXPORT
00C0E7 Fiberdata AB
00C0E8 Plexcom Inc
00C0E9 Oak Solutions Ltd
00C0EA Array Technology Ltd.
00C0EC Dauphin Technology
00C0ED US Army Electronic Proving Ground
00C0EE Kyocera Corporation
00C0EF Abit Corporation
00C0F0 Kingston Technology Corporation
00C0F1 Shinko Electric Co Ltd
00C0F2 Transition Engineering Inc
00C0F3 Network Communications Corp
00C0F4 Interlink System Co., Ltd.
00C0F5 Metacomp Inc
00C0F6 Celan Technology Inc.
00C0F7 Engage Communication, Inc.
00C0F8 About Computing Inc.
00C0FA Canary Communications Inc
00C0FB Advanced Technology Labs
00C0FC ASDG Incorporated
00C0FD Prosum
00C0FF Box Hill Systems Corporation
00DD00 Ungermann-Bass IBM RT
00DD01 Ungermann-Bass
00DD08 Ungermann-Bass
00E011 Uniden Corporation
00E014 Cisco
00E016 rapid-city (now a part of bay networks)
00E018 Asustek Intel 82558-based Integrated Fast Ethernet for WIM
00E01E Cisco
00E029 SMC EtherPower II 10/100
00E02C AST - built into 5166M PC motherboard (win95 id's as Intel)
00E034 Cisco
00E039 Paradyne 7112 T1 DSU/CSU
00E04F Cisco
00E07D Encore (Netronix?) 10/100 PCI Fast ethernet card
00E081 Tyan Computer Corp. Onboard Intel 82558 10/100
00E083 Jato Technologies, Inc.
00E08F Cisco Systems Catalyst 2900 series
00E098 Linksys PCMCIA card
00E0A3 Cisco Systems Catalyst 1924
00E0B0 Cisco Systems Various systems reported
00E0B8 AMD PCNet in a Gateway 2000
00E0C5 BCOM Electronics Inc.
00E0ED New Link
00E0F7 Cisco
00E0F9 Cisco
00E0FE Cisco
020406 BBN internal usage (not registered)
020701 Interlan [now Racal-InterLAN] DEC (UNIBUS or QBUS), Apollo, Cisco
020701 Racal-Datacom
026060 3Com
026086 Satelcom MegaPac (UK)
02608C 3Com IBM PC; Imagen; Valid; Cisco; Macintosh
02A0C9 Intel
02AA3C Olivetti
02CF1F CMC Masscomp; Silicon Graphics; Prime EXL
02E03B Prominet Corporation Gigabit Ethernet Switch
02E6D3 BTI (Bus-Tech, Inc.) IBM Mainframes
048845 Bay Networks token ring line card
080001 Computer Vision
080002 3Com (formerly Bridge)
080003 ACC (Advanced Computer Communications)
080005 Symbolics Symbolics LISP machines
080006 Siemens Nixdorf PC clone
080007 Apple
080008 BBN (Bolt Beranek and Newman, Inc.)
080009 Hewlett-Packard
08000A Nestar Systems
08000B Unisys also Ascom-Timeplex (former Unisys subsidiary)
08000D ICL (International Computers, Ltd.)
08000E NCR/AT&T
08000F SMC (Standard Microsystems Corp.)
080010 AT&T [misrepresentation of 800010?]
080011 Tektronix, Inc.
080014 Excelan BBN Butterfly, Masscomp, Silicon Graphics
080017 National Semiconductor Corp. (used to have Network System Corp., wrong NSC)
08001A Tiara? (used to have Data General)
08001B Data General
08001E Apollo
08001F Sharp
080020 Sun
080022 NBI (Nothing But Initials)
080023 Matsushita Denso
080025 CDC
080026 Norsk Data (Nord)
080027 PCS Computer Systems GmbH
080028 TI Explorer
08002B DEC
08002E Metaphor
08002F Prime Computer Prime 50-Series LHC300
080030 CERN
080032 Tigan
080036 Intergraph CAE stations
080037 Fuji Xerox
080038 Bull
080039 Spider Systems
08003B Torus Systems
08003D cadnetix
08003E Motorola VME bus processor modules
080041 DCA (Digital Comm. Assoc.)
080044 DSI (DAVID Systems, Inc.)
080045 ???? (maybe Xylogics, but they claim not to know this number)
080046 Sony
080047 Sequent
080048 Eurotherm Gauging Systems
080049 Univation
08004C Encore
08004E BICC [3com bought BICC, so may appear on 3com equipment as well]
080051 Experdata
080056 Stanford University
080057 Evans & Sutherland (?)
080058 ??? DECsystem-20
08005A IBM
080066 AGFA printers, phototypesetters etc.
080067 Comdesign
080068 Ridge
080069 Silicon Graphics
08006A ATTst (?)
08006E Excelan
080070 Mitsubishi
080074 Casio
080075 DDE (Danish Data Elektronik A/S)
080077 TSL (now Retix)
080079 Silicon Graphics
08007C Vitalink TransLAN III
080080 XIOS
080081 Crosfield Electronics
080083 Seiko Denshi
080086 Imagen/QMS
080087 Xyplex terminal servers
080088 McDATA Corporation
080089 Kinetics AppleTalk-Ethernet interface
08008B Pyramid
08008D XyVision XyVision machines
08008E Tandem / Solbourne Computer ?
08008F Chipcom Corp.
080090 Retix, Inc. Bridges
09006A AT&T
10005A IBM
100090 Hewlett-Packard Advisor products
1000D4 DEC
1000E0 Apple A/UX (modified addresses for licensing)
2E2E2E LAA (Locally Administered Address) for Meditech Systems
3C0000 3Com dual function (V.34 modem + Ethernet) card
400003 Net Ware (?)
444553 Microsoft (Windows95 internal "adapters")
444649 DFI (Diamond Flower Industries)
475443 GTC (Not registered!) (This number is a multicast!)
484453 HDS ???
484C00 Network Solutions
4854E8 winbond?
4C424C Information Modes software modified addresses (not registered?)
525400 Realtek (UpTech? also reported)
52544C Novell 2000
5254AB REALTEK (a Realtek 8029 based PCI Card)
565857 Aculab plc audio bridges
800010 AT&T [misrepresented as 080010? One source claims this is correct]
80AD00 CNET Technology Inc. (Probably an error, see instead 0080AD)
AA0000 DEC obsolete
AA0001 DEC obsolete
AA0002 DEC obsolete
AA0003 DEC Global physical address for some DEC machines
AA0004 DEC Local logical address for DECNET systems
C00000 Western Digital (may be reversed 00 00 C0?)
EC1000 Enance Source Co., Ltd. PC clones(?)
E20C0F Kingston Technologies

HTML&WEB Renkleri Tablosu ve Hex Kodları

HTML&WEB Renkleri-İsimleri-Hexadesimal Kod Tablosu

aliceblue
#F0F8FF
antiquewhite
#FAEBD7
aqua
#00FFFF
aquamarine
#7FFFD4
azure
#F0FFFF
beige
#F5F5DC
bisque
#FFE4C4
black
#000000
blanchedalmond
#FFEBCD
blue
#0000FF
blueviolet
#8A2BE2
brown
#A52A2A
burlywood
#DEB887
cadetblue
#5F9EA0
chartreuse
#7FFF00
chocolate
#D2691E
coral
#FF7F50
cornflowerblue
#6495ED
cornsilk
#FFF8DC
crimson
#DC143C
cyan
#00FFFF
darkblue
#00008B
darkcyan
#008B8B
darkgoldenrod
#B8860B
darkgray
#A9A9A9
darkgreen
#006400
darkkhaki
#BDB76B
darkmagenta
#8B008B
darkolivegreen
#556B2F
darkorange
#FF8C00
darkorchid
#9932CC
darkred
#8B0000
darksalmon
#E9967A
darkseagreen
#8FBC8B
darkslateblue
#483D8B
darkslategray
#2F4F4F
darkturquoise
#00CED1
darkviolet
#9400D3
deeppink
#FF1493
deepskyblue
#00BFFF
dimgray
#696969
dodgerblue
#1E90FF
firebrick
#B22222
floralwhite
#FFFAF0
forestgreen
#228B22
fuchsia
#FF00FF
gainsboro
#DCDCDC
ghostwhite
#F8F8FF
gold
#FFD700
goldenrod
#DAA520
gray
#808080
green
#008000
greenyellow
#ADFF2F
honeydew
#F0FFF0
hotpink
#FF69B4
indianred
#CD5C5C
indigo
#4B0082
ivory
#FFFFF0
khaki
#F0E68C
lavender
#E6E6FA
lavenderblush
#FFF0F5
lawngreen
#7CFC00
lemonchiffon
#FFFACD
lightblue
#ADD8E6
lightcoral
#F08080
lightcyan
#E0FFFF
lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
lightgreen
#90EE90
lightgrey
#D3D3D3
lightpink
#FFB6C1
lightsalmon
#FFA07A
lightseagreen
#20B2AA
lightskyblue
#87CEFA
lightslategray
#778899
lightsteelblue
#B0C4DE
lightyellow
#FFFFE0
lime
#00FF00
limegreen
#32CD32
linen
#FAF0E6
magenta
#FF00FF
maroon
#800000
mediumaquamarine
#66CDAA
mediumblue
#0000CD
mediumorchid
#BA55D3
mediumpurple
#9370DB
mediumseagreen
#3CB371
mediumslateblue
#7B68EE
mediumspringgreen
#00FA9A
mediumturquoise
#48D1CC
mediumvioletred
#C71585
midnightblue
#191970
mintcream
#F5FFFA
mistyrose
#FFE4E1
moccasin
#FFE4B5
navajowhite
#FFDEAD
navy
#000080
oldlace
#FDF5E6
olive
#808000
olivedrab
#6B8E23
orange
#FFA500
orangered
#FF4500
orchid
#DA70D6
palegoldenrod
#EEE8AA
palegreen
#98FB98
paleturquoise
#AFEEEE
palevioletred
#DB7093
papayawhip
#FFEFD5
peachpuff
#FFDAB9
peru
#CD853F
pink
#FFC0CB
plum
#DDA0DD
powderblue
#B0E0E6
purple
#800080
red
#FF0000
rosybrown
#BC8F8F
royalblue
#4169E1
saddlebrown
#8B4513
salmon
#FA8072
sandybrown
#F4A460
seagreen
#2E8B57
seashell
#FFF5EE
sienna
#A0522D
silver
#C0C0C0
skyblue
#87CEEB
slateblue
#6A5ACD
slategray
#708090
snow
#FFFAFA
springgreen
#00FF7F
steelblue
#4682B4
tan
#D2B48C
teal
#008080
thistle
#D8BFD8
tomato
#FF6347
turquoise
#40E0D0
violet
#EE82EE
wheat
#F5DEB3
white
#FFFFFF
whitesmoke
#F5F5F5
yellow
#FFFF00
yellowgreen
#9ACD3216 Ana Renk İsimleri

Black
000000
Green
008000
Silver
C0C0C0
Lime
00FF00
Gray
808080
Olive
808000
White
FFFFFF
Yellow
FFFF00
Maroon
800000
Navy
000080
Red
FF0000
Blue
0000FF
Purple
800080
Teal
008080
Fuchsia
FF00FF
Aqua
00FFFF

Popüler Yayınlar