Switch ile Hub arasındaki farklar nelerdir ?

Eğer

Ethernet Teknolojisini kullanarak bir LAN (Local Area Network-Yerel Alan Ağı)

kuracaksak;bilgisayar , yazıcı , server (sunucu) gibi cihazların birbirleriyle haberleşebilmesi için bir Switch (anahtar cihazı) veya Hub (Çoklayıcı) ya ihtiyacımız olacak.Temel sorun bu iki cihazdan hangisi daha iyi yada aralarında ne gibi bir fark var.

Hub

;LAN daki node'ları (nokta) birbirlerine bağlamak için kullanılan klasik Ethernet Teknolojisidir.Yerel Ağ da Hub kullanmak yüksek seviyede veri paketi çakışmlarına (collision) sebep olur.Çünkü bu ortam tüm noktalar tarfından paylaşılmaktadır ve bir anda sadece bir iş istasyonu başarılı bir şekilde veri taşıyabilir.Bu tür bağlantılar half-duplex iletişim olarak tanımlanır.

Switchlerin

üretilmesi Yerel ağ performansı için oldukça önemli bir gelişme oldu.Switchler her port (giriş) için verileri birbirinden ayrı bir şekilde kontrol edebilir.Bir noktadan gönderilen paket her noktaya gönderilmez, doğrudan muhattap olduğu noktaya yani hedefe gönderilir.Switch bulunan bağlantılarda aynı anda hem veri gönderilebilir hemde alınabilir.Yani çift taraflı iletişim sağlar.Bu tür iletişime Full-Duplex iletişim denir. Bu çakışma (collision) ihtimalini düşürür.Bu teknoloji Switchleri Hublardan daha pahalı yapar.

Bu anlattıklarımızı bir tablo ile özetleyecek olursak;

Switch Hub

OSI modeline göre Switch Veri-Bağlantısı Katmanı (Data Link Layer-Layer2)cihazıdır. Aynı zamanda daha üst katmanlarda çalışan çoklu-katman switcleride vardır.

OSI modeline göre Hub Fiziksel Katman (Layer 1 -Physical Layer)cihazıdır.
Switch daha karmaşık yapıya sahip cihazdır ve daha pahalıdır. Hub çok ilkel bir cihazdır ve görece daha ucuzdur.
Switch akıllı bir cihazdır.Veri paketlerini sadece hedef noktaya gönderir. Hub aptal bir cihaz olarak tanımlanabilir.Çünkü veri paketlerini hedef nokta yerine Networkte bulunan tüm noktalara yayın (Broadcast) yapar.
Switch band-genişliğini maksimum düzeyde verimli kullanır . Veri transferi sırasında kullandığı yayın makanizması yüzünden band-genişliğini gereksiz bir şekilde kullanır ve israf eder.Bu yüzden işlemler ve veri transfer hızı düşer.
Switch full-duplex bir cihaz olduğu için aynı anda iki yönlü veri transferine izin verir. Hubhalf-duplex bir cihaz olduğundan aynı anda secede bir yönde veri transferine izin verir.
Ağ güvenliği hub ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Yayın makanizması sayesinde ağ güvenliği ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

Popüler Yayınlar