XML Hedefleri

XML, W3C himayesi altında 1996 yılında kurulan (öncülü SGML Editorial Review Board olarak bilinen) bir XML Çalışma Grubu tarafından geliştirilmiştir. XML Çalışma Grubu, Sun Microsystems'tan Jon Bosak başkanlığında W3C tarafından ayrıca örgütlenen bir XML Özel İlgi Grubunun etkin katılımıyla kuruldu. XML Çalışma Grubunun üyeleri bir ek bölümde listelenmiştir. Çalışma Grubunun W3C ile iletişimi Dan Connolly tarafından sağlanmıştır.

  XML için tasarım hedefleri:

 1. XML, Genel Ağ'da düz mantıkla (doğrudan doğruya) kullanılabilmelidir.

 2. XML, geniş çapta çok çeşitli uygulamayı destekleyecektir.


 3. XML, SGML ile uyumlu olacaktır.


 4. XML belgeleri işleyen programları yazmak kolay olacaktır.


 5. XML'deki isteğe bağlı özellikler olabildiğince az, hatta sıfır olmalıdır.


 6. XML belgeler insanlar için okunaklı olacaktır.


 7. XML tasarımı çabucak yapılabilecektir.


 8. XML tasarımı özlü ve biçimsel olacaktır.


 9. XML belgeler kolayca oluşturulabilecektir.


 10. XML imlenimin kısalığı asgari önemdedir.


Bu belirtim, ilgili standartlarla birlikte, XML 1.0'ı anlamak ve üzerinde işlem yapacak bilgisayar programlarını oluşturmak için gerekli tüm bilgiyi sağlar (ilgili standartlar: karakterler için Unicode [Unicode] ve ISO/IEC 10646 [ISO/IEC 10646], dil betimleme yaftaları için RFC 3066 [IETF RFC 3066], dil isimlerinin kodları için ISO 639 [ISO 639] ve ülke isimlerinin kodları için ISO 3166 [ISO 3166]).

XML belirtiminin bu sürümü, metnin tamamı ve yasal uyarıları aynen korunduğu takdirde özgürce dağıtılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar