AJAX Eklentileri İle Kullanıcı Taraflı Web Servisi Çağırma

En başından beri, ASP.NET temelde sunucu taraflı bir teknolojiydi. ASP.NET in kullanıcı taraflı JavaScript üretebildiği belirli yerler vardı. Örneğin, doğrulama kontrolleri, son gelen Web Part mimarisi gibi. Yazılım geliştiriciler olarak da, bir sonraki POST isteğine kadar, kullanıcı ne yapar ne eder hiç ilgilenmezdik. Yazılım geliştiriciler, kullanıcı taraflı Java-Script kullanarak daha fazla interaktif sayfalar yapma gereksinimi duydular ve DHTML bu işi biraz da ASP.NET 2.0 daki callback özelliği ile kendi kendine yapmaya çalıştı. Bu da geçen sene içinde tamamı ile değişti.

Eylül 2005’ deki Microsoft Professional Developer's Conference’ ında, Microsoft, ASP.NET için yeni bir eklenti ortaya çıkardı ve kod ismine “Atlas” dedi. Atlas tümü ile kullanıcı taraflı JavaScript, DHTML ve XMLHttpRequest nesnesi üzerine yoğunlaşmıştı. Hedef ise, yazılım geliştiricilere daha fazla AJAX destekli web uygulamaları yapabilmelerine olanak sağlamaktı. Bu framework, kullanıcı taraflı veri bindirmelerden DHTML animasyonlara kadar birçok özellik ve UpdatePanel kullanarak karmaşık kullanıcı POST back leri gibi davranışlar ile; Microsoft tarafından resmi olarak AJAX kütüphanesi ve ASP.NET 2.0 AJAX Extensions (eklentileri) diye telafuz edilmeye başladı. Gelen bu birçok özellğin altında yatan asıl şey ise, kullanıcı taraflı JavaScript çağrıları ile etkileşebilen ve parse etmesi oldukça kolay bir form ile sunucudan asenkronize olarak veri getirebilme yeteniği idi. İşte bu makalemizin konusuda; ASP.NET 2.0 AJAX eklentili sayfalarda, kullanıcı taraflı JavaScript kullanarak; sunucu taraflı Web servislerini bu yeni ve inanılmaz yararlı özellikleri kullanarak çağırabilmeyi görmek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar